Tabellene under er utformet av Svenska Filminstitutet (SFI) og viser utviklingen til kvinneandelen i Norge og de andre nordiske landene, samt Storbritannia og Nederland, fra 2012 til 2016. Kvinneandelen er fordelt på de tre nøkkelposisjonene regissør, produsent og manusforfatter. Utvalget som ligger til grunn for statistikken er først og fremst spillefilm, men ettersom definisjonen på hva som inngår i dette begrepet varierer noe fra land til land, vil sammenligningsgrunnlagene mellom dem kunne være noe ulike. Forholdene vil allikevel kunne gi en indikasjon på hvilket nivå kvinneandelen ligger på i de respektive landene, og hvordan forholdet er mellom dem.

Av tabellene ser vi at Sverige har høyest kvinneandel for samtlige av de tre nøkkelposisjonene. Norge har den nest høyeste kvinneandelen for både regissører og produsenter, mens andelen for manusforfattere er høyest (etter Sverige) i Nederland. Danmark har den laveste kvinneandelen for regissører og manusforfattere, mens Nederland har den laveste andelen kvinner blant produsenter.

Norge 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 33 % 67 % 18 % 33 % 38 %
Manusforfatter 35 % 27 % 57 % 31 % 27 % 35 %
Produsent 33 % 63 % 47 % 43 % 33 % 47 %

Kilde: NFI. Inkluderer spillefilmer som har fått produksjonstilskudd.

Sverige 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 38 % 50 % 43 % 65 % 49 %
Manusforfatter 35 % 46 % 61 % 32 % 38 % 44 %
Produsent 33 % 62 % 69 % 44 % 42 % 54 %

Kilde: SFI. Inkluderer konsulentvurderte spillefilmer som har fått tilskudd.

Danmark 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 29 % 9 % 20 % 27 % 21 %
Manusforfatter 35 % 14 % 23 % 20 % 35 % 23 %
Produsent 33 % 32 % 41 % 43 % 54 % 43 %

Kilde: DFI. Inkluderer spillefilmer som har fått produksjonstilskudd.

Finland 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 29 % 36 % 32 % 27 % 31 %
Manusforfatter 35 % 35 % 43 % 35 % 34 % 37 %
Produsent 33 % 31 % 41 % 35 % 37 % 36 %

Kilde: FFF. Inkluderer alle filmkategorier som har fått produksjonstilskudd.

Island 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 14 % 33 % 40 % 17 % 26 %
Manusforfatter 35 % 14 % 33 % 40 % 33 % 30 %
Produsent 33 % 14 % 33 % 60 % 67 % 44 %

Kilde: Icelandic Film Centre. Inkluderer spillefilmer som har fått tilskudd (OBS! Lite utvalg, kun 3-4 filmer hvert år).

Storbritannia 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 19 % 13 % 33 % 35 % 25 %
Manusforfatter 35 % 20 % 23 % 31 % 27 % 25 %
Produsent 33 % 40 % 42 % 32 % 42 % 39 %

Kilde: BFI. Inkluderer spillefilmer som har fått tilskudd.

Nederland 2012 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 32 % 33 % 36 % 39 % n/a 36 %
Manusforfatter 35 % 37 % 40 % 40 % n/a 39 %
Produsent 33 % 26 % 32 % 31 % n/a 30 %

Kilde: NL Film Funds. Inkluderer alle filmkategorier som har fått tilskudd.