Løperen og hesten er en humoristisk og hverdagssurrealistisk fabel om en mor og en sønn som forsøker å finne en måte å leve på etter at den store krisen har inntruffet. Det skal bli en film som med humor og oppfinnsomhet stiller spørsmålstegn ved måten vi lever på. De fleste av oss lever liv med svært stor frihet. Likevel går vi omkring med en snikende følelse av at det er noe som mangler, noe som ikke lodder dypt nok

Regissøren

Kim Hiorthøy er blant våre mest originale kunstnere. Han forsker i tilværelsen - i de store spørsmål. Han har en smittende lekenhet og utforskertrang i sine arbeider. Han er ennå et relativt ubeskrevet blad innen filmregi, men har hatt foto på flere prisbelønnede filmer. Spillefilmregi vil være en slags kulminasjon av alt han har jobbet med til nå. Med filmen Løperen og hesten utvider han sitt form- og innholdsmessige repertoar på en utfordrende, spennende og uforutsigbar måte.

Kontaktperson

Yngve Sæther
Produsent, Motlys AS
Tlf. 924 09710
Mail: yngve@motlys.com

Om prosjektet

Produsent
Yngve Sæther
Produksjonsselskap
Motlys A/S
Regissør
Kim Hiorthøy
Manusforfatter
Kim Hiorthøy

Tildelinger

Ordning:
Nye veier, utvikling/produksjon etter konsulentvurdering
Fase:
Utvikling
Dato:
21.11.2013
Tilskudd gitt:
1.143.750 kroner
Totalbudsjett:
1.500.000 kroner
Konsulentvurdering:
Selv om det foreligger et manus til Løperen og hesten tror jeg magien i dette prosjektet vil oppstå i krysningspunktet mellom regissørens assosiative arbeidsmetode og langfilmens krav til stringens. Dette er en regissør som har vist en særegen begavelse - og en produsent med evne til å utvikle regitalenter. Ved å lage spillefilm vil regissøren få en mulighet til å utvikle sin særegne stil videre og samtidig få en mulighet til å lodde dypere i en eksistensiell tematikk som har gjennomsyret mye av hans tidligere arbeider. Jeg har stor tro på at Løperen og hesten kan bli en unik, rørende og underholdende film av høy kunstnerisk kvalitet.
Konsulent:
Lars Gudmestad
Ordning:
Utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering
Fase:
Produksjon
Dato:
30.03.2015
Tilskudd gitt:
5.677.500 kroner
Konsulent:
Lars Gudmestad